Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CBIP jednym z projektów flagowych UJ.

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką będzie jednym z projektów flagowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza jako projekt QuantPol.

   Centrum Badań Ilościowych nad Polityką będzie jednym z projektów flagowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza jako projekt QuantPol (od quantitative political science). W ramach projektu flagowego planujemy rozbudowę potencjału badawczego Centrum, podniesienie jakości prowadzonych badań naukowych, a także stworzenie platformy badawczej wspierającej zastosowanie nauk matematycznych w badaniach humanistyczno-społecznych poprzez zapewnianie wsparcia metodologicznego, techniczno-informatycznego oraz zarządzanie zasobami bazodanowymi i ich integrację.

   Interdyscyplinarne badania ilościowe nad polityką, społeczeństwem czy prawem należą w tej chwili do najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków w naukach społecznych. Projekty oparte na nich, a zwłaszcza związane z analizą dużych zbiorów danych, otrzymują prestiżowe granty międzynarodowe, a ich wyniki są publikowane w najlepszych czasopismach i wysoko cytowane. Tym bardziej zapraszamy do współpracy i korzystania z naszej bazy danych (jednej z największych w Europie).

   Projekty flagowe stanowią przedsięwzięcia realizowane w ramach programu ID.UJ, które w istotny sposób mają wzbogacić ekosystem badawczy UJ, tworząc w jego ramach innowacyjne formy działalności naukowej. PF mają się przy tym stać „wizytówkami UJ” – przestrzeniami współpracy interdyscyplinarnej i międzynarodowej, które we wzorowy sposób łączą prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie z realizacją innych aspektów misji Uniwersytetu. PF mogą przybrać następujące formy:

  • działalności badawczej w formie Excellence Teams, tj. interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych o dobrze zogniskowanej tematyce,
  • działalności wspomagającej badania, współpracę z otoczeniem oraz edukację w formie Collaboration Platforms, tj. struktur działających na rzecz organizacji i wsparcia działalności pracowników UJ (w szczególności procesu badawczego) w określonym obszarze tematycznym (Collaboration Platforms nie będą finansować bezpośrednio badań naukowych), centrów zasobów infrastrukturalnych do prowadzenia zaawansowanych badań naukowych, otwartych dla badaczy z całego Uniwersytetu w formie Core Facilities.
  • Jako projekt flagowy Centrum będzie łączyć wszystkie trzy wymienione formy działalności, realizując własny program badawczy, wspierając badania w obszarze nauk politycznych i społecznych z zastosowaniem nowoczesnych metod matematycznych, statystycznych, informatycznych czy uczenia maszynowego, wreszcie rozwijając i udostępniając zasoby bazodanowe.