Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanisław Szufa laureatem stypendium START

Stanisław Szufa laureatem stypendium START

Stanisław Szufa znalazł się na liście laureatów prestiżowego stypendium START przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

W tym roku do konkursu przystąpiło 660 młodych wyróżniających się polskich naukowców, z których „setka” otrzymała stypendium. Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Stypendyści programu są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. Tegoroczni laureaci otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tysięcy złotych, które będą mogli przeznaczyć na wybrane przez siebie cele.

Pan Stanisław Szufa w swoich badaniach naukowych skupia się na zagadnieniach związanych z obliczeniową teorią wyboru społecznego (ang. computational social choice). Dyscyplina ta koncentruje się na analizie zbiorowego podejmowania decyzji,
w szczególności na jej obliczeniowych aspektach.

Gratulujemy serdecznie!