Podział miejsc w Parlamencie Europejskim

 

W dniu 30 stycznia 2017 r.  Wojciech Słomczyński wziął udział, jako jeden z trzech ekspertów międzynarodowych, w warsztatach "The composition of the European Parliament", w ramach posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFCO), prezentując tam propozycję zmian w składzie PE oraz w systemie głosowania w Radzie UE opracowaną wspólnie z Karolem Życzkowskim (Instytut Fizyki UJ).

Transmisję z tego wydarzenia można znaleźć tutaj
- wystąpienie Wojciecha Słomczyńskiego od 45:00.

W. Słomczyński, K. Życzkowski, Degressive proportionality in the European Union, w: The Composition of the European Parliament, European Parliament, Committee on Constitutional Affairs, PE 583.117, February 2017.

G. Grimmett, F. Pukelsheim, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Composition of the European Parliament and voting in the Council, A Letter to the European Parliament, April 17, 2017.

Data opublikowania: 16.03.2017
Osoba publikująca: Anna Skórka