Konferencja naukowa pn. "Gminy i JOW-y: pierwsza próba" Kraków, 16 listopada 2017 r.

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z  Fundacją im. Stefana Batorego oraz Klubem Jagiellońskim zorganizowało 16 listopada 2017 r. konferencję naukową pn. "Gminy i JOW-y: pierwsza próba". Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Celem konferencji było podsumowanie wyników badań nad wprowadzeniem od 2014 r. w polskich gminach nowej ordynacji wyborczej – systemu większości względnej w jednomandatowych okręgach wyborczych - i jego konsekwencjami dla polityki lokalnej. Wydarzenie adresowane było do badaczy problemu oraz praktyków – polityków lokalnych i sejmowych oraz administracji wyborczej.

Wszelkie szczegóły dostępne są w załączniku 

Konferencja objęta była honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka.