Matematyka i polityka w Hanowerze

W dniach 28-30 maja 2018 badacze z Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ brali udział w konferencji Mathematics and Politics: Democratic Decision Making zorganizowanej w Hanowerze. Konferencję organizował zespół pod kierunkiem prof. Wenera Kirscha - matematyka z Uniwersytetu w Hagen. W konferencji wzięło udział 50 naukowców z wielu krajów Europy oraz USA: matematyków, informatyków, a także politologów i ekonomistów. Wygłoszono 30 zaproszonych referatów, a podczas organizowanej spontanicznie Rump session każdy uczestnik miał mozliwość wygłoszenia krótkiego komunikatu o swojej pracy lub problemach otwartych.

W pierwszym dniu obrad Wojciech Słomczyński – przewodniczacy Rady Centrum - wygłosił referat pt. Servant of Two Masters or National Interests in the European Parliament, w którym przedstawił wyniki badań nad głosowaniem posłów do Parlamentu Europejskiego uzyskane wspólnie z Dariuszem Stolickim, a w ostatnim dniu Karol Życzkowski – członek Rady Centrum - przedstawił referat Two-tier Voting systems and Probability Measures on the Simplex. Dyskusje po obu referatach kontynuowano podczas rozmów kuluarowych, które umożliwiły autorom wystąpień poznania opinii światowych ekspertów w tej dziedzinie.

Data opublikowania: 10.07.2018
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki