Wybory – decyzje – liczby. Seminarium CBIP

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym seminarium Centrum Badań Ilościowych nad Polityką poświęconym szeroko rozumianej problematyce wyborów, głosowań i teorii wyboru społecznego. Seminarium będzie się odbywać we wtorki o godzinie 14.15 w sali 1093 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6 (III kampus). Nabór jest otwarty dla studentów i doktorantów wszystkich wydziałów UJ. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie krótkiej informacji o kierunku studiów, zainteresowaniach naukowych oraz średniej ocen pod adres cbip@uj.edu.pl.

Potencjalne korzyści:

 • interdyscyplinarne spojrzenie na tematykę,
 • szansa spojrzenia „od wewnątrz” na funkcjonowanie projektów badawczych,
 • wystąpienia gościnne,
 • możliwość zaangażowania się w projekty badawcze realizowane w Centrum.

Tematyka seminarium

 1. Systemy wyborcze:
  1. własności formalne
  2. własności polityczne
  3. krzywe seats-votes, bias i skrzywienie
  4. bodźce (dla kandydatów, dla partii, dla wyborców)
  5. stosowanie (historycznie i porównawczo)
  6. modyfikacje i warianty (systemy mieszane, progi, remisy)
 2. Inne systemy głosowania:
  1. systemy referendalne (w tym warunki ważności)
  2. systemy głosowania ważonego i pośredniego
  3. systemy sędziowskie
  4. systemy podziału środków (np. budżety obywatelskie)
 3. Matematyka wyborcza
  1. twierdzenia o własnościach systemów wyborczych (Maya, Arrowa, Gibbarda-Satterthwaite'a, Duggana-Schwartza i inne)
  2. głosowanie strategiczne
  3. paradoksy wyborcze
  4. matematyczne modele wyborów
  5. wskaźniki siły głosu i ich własności
  6. electoral forensics - wykrywanie nieprawidłowości (prawo Benforda, etc.)
 4. Zachowania wyborcze
  1. frekwencja, głosy nieważne
  2. głosy na partie, przesunięcia poparcia
  3. głosy na kandydatów (np. efekt inkumbenctwa)
  4. głosowanie ekspresyjne i strategiczne
  5. strategie partii i kandydatów
  6. wybory równoległe
  7. second-order elections
 5. Głosowania parlamentarne
  1. spójność i zgodność
  2. pozycjonowanie przestrzenne partii (np. metodą NOMINATE)
  3. niepartyjne wzorce głosowania
 6. Informatyka wyborcza
  1. computational social choice
  2. inżynieria wyborcza
  3. symulacje wyborcze
  4. głosowanie elektroniczne
 7. Geografia wyborcza
  1. dzielenie na okręgi
  2. manipulacje okręgami wyborczymi
  3. wpływ czynników geograficznych na wyniki wyborów
 8. Prawo wyborcze
  1. procedury wyborcze
  2. instytucje wyborcze
 9. Historia wyborów

Aspekty formalne:

Prowadzący:

 • dr hab. Wojciech Słomczyński, Instytut Matematyki, Katedra Matematyki Stosowanej
 • prof. dr hab. Karol Życzkowski, Instytut Fizyki, Zakład Optyki Atomowej
 • dr hab. Jarosław Flis, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Zakład Badań nad Mediatyzacją
 • dr Dariusz Stolicki, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych

Język: referaty w języku polskim lub angielskim

Miejsce i czas: wtorek, 14.15 do 16.45 (z przerwą), s. 1093 na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, ul. Łojasiewicza 6

Wymiar godzin: 2 semestry, łącznie 60 godzin – 10 spotkań w semestrze

Pierwsze spotkanie: 9 października

Punktacja: 6 punktów ECTS

Zapisy:

 • półotwarte – zgłaszać się mogą doktoranci i studenci ze wszystkich wydziałów, ale Centrum zastrzega sobie prawo wyboru uczestników,
 • pierwszeństwo mają doktoranci i studenci zaangażowani w projekty CBIP,
 • osoby zainteresowane prosimy o przesłanie krótkiej informacji o kierunku studiów, zainteresowaniach naukowych oraz średniej ocen.

Warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach oraz wygłoszenie referatu na uzgodniony temat; można zreferować samodzielne oryginalne ustalenia lub uzgodnioną z prowadzącymi pracę (zbiór prac).

Więcej informacji w systemie USOS.

Data opublikowania: 30.09.2018
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki