Ogłoszenie wyników IV Konkursu o Puchar Pytii

Termin: 12.06.2019
Miejsce: Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, III piętro, ul. Bracka 25, Warszawa
Organizator: Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ i Fundacja Służby Rzeczypospolitej

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ oraz Fundacja Służby Rzeczypospolitej serdecznie zapraszają na debatę Optymalna Ordynacja Wyborcza 2023, połączoną z ogłoszeniem wyników IV edycji konkursu o Puchar Pytii na najlepszy sondaż wyborczy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019. Obydwa wydarzenia odbędą się w środę 12 czerwca 2019 w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich, III piętro, przy ul. Brackiej 25 w Warszawie.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Program wydarzenia:

Warszawa, 12 czerwca 2019 r.

 

15.00-17.55 - Debata: Optymalna ordynacja wyborcza dla Polski 2023

15.00: Otwarcie debaty – prof. Irena Lipowicz (UKSW, Rada Fundacji)

Wprowadzenie: Czy istnieje idealna ordynacja wyborcza? Karol Życzkowski (CBIP UJ / CFT PAN)

15.20-16.30 - Propozycje ordynacji wyborczej dla Polski

prof. Antoni Z. Kamiński (ISP PAN, Warszawa): Jednomandatowe Okręgi Wyborcze (JOW)

dr Michał Wallner (UMCS, Lublin): System głosowania alternatywnego

dr Paweł Przewłocki (Warszawa): Głosowanie preferencyjne - pojedynczy głos przechodni

dr hab. Jarosław Flis (UJ, Kraków): Ordynacja PL - Proporcjonalno-Lokalna

16.30-17.00 - przerwa na kawę

17.00-17.55 - dyskusja panelowa: Czy potrzebna jest zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu? prowadzona przez prof. Wojciecha Słomczyńskiego (UJ), w której uczestniczyć będą:

  • dr hab. Jacek Haman (Instytut Socjologii UW, Warszawa)
  • Krzysztof Lorentz (Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa)
  • Marcin Palade (Warszawa)
  • prof. Kazimierz Rzążewski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa)

18.00 -18.35 - Ogłoszenie wyników IV Konkursu o Puchar Pytii na najlepszy sondaż wyborczy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019

Wyniki przedstawią członkowie Kapituły konkursu: Robert Konieczny, Dariusz Stolicki oraz Karol Życzkowski

Więcej szczegółów podano w załączniku

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

INFORMACJE O POPRZEDNICH EDYCJACH KONKURSU

Data opublikowania: 05.06.2019
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki