Artykuł "Pot and Ladle: A Formula For Estimating the Distribution of Seats Under the Jefferson–D’Hondt Method" opublikowany w "Public Choice"

W wydawanym przez Springer Nature czasopiśmie „Public Choice” ukazał się artykuł Pot and Ladle: A Formula For Estimating the Distribution of Seats Under the Jefferson–D’Hondt Method autorstwa Jarosława Flisa, Wojciecha Słomczyńskiego i Dariusza Stolickiego (wszyscy CBIP UJ). W artykule autorzy proponują nowy wzór pozwalający oszacować podział mandatów w wyborach przeprowadzanych z zastosowaniem metody Jeffersona-D’Hondta (jednej z najpopularniejszych metod proporcjonalnego podziału mandatów, stosowanej m.in. w Polsce) wyłącznie na podstawie ogólnokrajowych wyników głosowania. Przedstawiony wzór pozwala również skwantyfikować premię dla dużych ugrupowań, która jest jednym z najbardziej znanych efektów metody D’Hondta, a także szacować skutki różnych strategii wyborczych (jak tworzenie koalicji, zmiana liczby okręgów czy zwiększanie progu wyborczego).

Artykuł, który w części powstał w ramach projektu Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r., finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie grantu w konkursie OPUS 7, nr 2014/13/B/HS5/00862, jest dostępny w otwartym dostępie pod adresem https://link.springer.com/article/10.1007/s11127-019-00680-w.

Data opublikowania: 25.07.2019
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki