Artykuł Darii Boratyn "Ocenianie strategiczne" opublikowany w "Decyzjach"

W najnowszym numerze czasopisma "Decyzje" ukazał się artykuł Ocenianie strategiczne autorstwa Darii Boratyn (CBIP oraz Instytut Matematyki UJ), poświęcony problemowi oceniania strategicznego w systemach sędziowskich, który polega na uzyskaniu przez pewnego sędziego preferowanego przez niego wyniku wskutek podania nieszczerej oceny lub opinii. Autorka przedstawia nowy matematyczny model systemów sędziowskich, będący uogólnieniem modelu sformułowanego przez Balinskiego i Larakiego, bliski także klasycznemu modelowi Moulina. Proponuje też nową definicję oceniania strategicznego, uzasadniając jednocześnie, dlaczego jest ona potrzebna. Głównym zagadnieniem pracy jest charakteryzacja tych funkcji wyboru społecznego, które są w tym nowym modelu odporne na to zjawisko. Bazując na dowodzie Balinskiego i Larakiego, autorka wykazuje, że takimi funkcjami są statystyki pozycyjne, których szczególnym rodzajem jest wspomniana większość sztuczna. Artykuł zawiera również dowód twierdzenia mówiącego, że pod pewnymi dodatkowymi założeniami są to jedyne takie funkcje.

Artykuł dostępny jest w otwartym dostępie pod adresem https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/372.

Data opublikowania: 27.09.2019
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki