Kolejne projekty badawcze w CBIP

   Bardzo miło nam poinformować, że kolejni członkowie zespołu badawczego CBIP otrzymali dofinansowanie na realizację projektów z Narodowego Centrum Nauki. Tym razem Kamil Marcinkiewicz zdobył grant w konkursie OPUS, a Mateusz Kolaszyński – w konkursie SONATA. Serdecznie gratulujemy.

Wpływ Trybunału Konstytucyjnego na podstawy prawne kontroli nad służbami specjalnymi w Polsce.

kierownik: Mateusz Kolaszyński

   Mateusz Kolaszyński będzie stosował metody uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego i analizy sieci do zbadania wpływu TK na kształtowanie podstaw prawnych kontroli i nadzoru nad służbami wywiadowczymi w Polsce. Autor stawia hipotezę, że ogólny wpływ TK na system prawa wywiadowczego był większy niż wielu instytucji zajmujących się expressis verbis kontrolą w tym obszarze, takich jak sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych. Jednocześnie ani wpływ orzecznictwa Trybunału na tę dziedzinę, ani jego uwarunkowania nie zostały jak do tej pory systematycznie badane. Projekt pozwoli to uczynić dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod, dzięki którym możliwe będzie przeanalizowanie tysięcy projektów ustaw, stenogramów posiedzeń Sejmu i komisji, poprawek czy wniosków mniejszości. 

Społeczne podstawy demokracji

kierownik: Kamil Marcinkiewicz

   Kamil Marcinkiewicz zastosuje zaawansowane metody analizy danych, teorie politologiczne, socjologiczne, historyczne oraz matematyczne do zbadania, w jakim stopniu zmiany obserwowane na poziomie systemu partyjnego odzwierciedlają zmiany społeczne, a następnie usytuowaniem rezultatów w perspektywie procesów mających miejsce w innych państwach Europy przy pomocy analizy porównawczej. Analizować też będzie, w jaki sposób strategie przyjęte przez polskie partie polityczne kształtują relacje między systemem partyjnym a społeczeństwem. W projekcie wytworzone zostaną nowo zbierane dane sondażowe i eksperymentalne dotyczących zmian systemu wartości i różnic regionalnych. 

Data opublikowania: 30.05.2022
Osoba publikująca: Katarzyna Mirocha