Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Karol Życzkowski na czele krakowskiego oddziału PAN

Profesor Karol Życzkowski to krakowski fizyk kwantowy, który od 1983 roku stale związany jest z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pracuje na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. W 1987 roku obronił pracę doktorską, a 7 lat później uzyskał habilitację. W 2004 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych i od 1999 roku pracuje równocześnie
 w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Od 2020 roku jest również dyrektorem Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej.

Profesor zajmuje się mechaniką i informatyką kwantową oraz teorią chaosu. W obszarze jego zainteresowań są także matematyka stosowana, zespolone macierze Hadamarda, zakres numeryczny oraz cień operatora. W jego badaniach znaczące miejsce zajmuje również zastosowanie metod matematyczno-fizycznych w naukach społecznych. Wraz z profesorem Wojciechem Słomczyńskim współtworzył „Kompromis Jagielloński” dotyczący reguł głosowania w Radzie Unii Europejskiej. Ponadto jest jednym ze współautorów kompromisu z Cambridge określającego sposób podziału mandatów w Parlamencie Europejskim. Jest także laureatem grantu Maestro oraz w rankingu TOP 2% opracowywanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies, jednym z najczęściej cytowanych naukowców w 2021 roku.

Krakowski oddział PAN, którego profesor Życzkowski został prezesem, powołano
w 1957 roku w celu zintegrowania krakowskiego środowiska naukowego. Obecnie oddział PAN skupia 54 członków Polskiej Akademii Nauk zamieszkałych w Krakowie. Działa tutaj ponadto 11 instytutów naukowych i 11 samodzielnych zakładów PAN, zatrudniających około 200 profesorów i ponad 2000 pracowników. Prezydium Oddziału reprezentowane jest na posiedzeniach Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, w obradach Regionalnego Komitetu Sterującego przy Urzędzie Marszałkowskim do spraw Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Od roku 2003 uczestniczy w pracach Interdyscyplinarnej Komisji Rozwoju Miasta Krakowa, która łączy członków Polskiej Akademii Umiejętności i Oddziału Krakowskiego PAN. Dodatkowo Oddział obejmuje patronatem istotne konferencje naukowe organizowane w Krakowie, czego przykładami są coroczne Międzynarodowe Sympozjum Polskiej Sieci Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN, Międzynarodowej Konferencji Embriologii Roślin, Sesjom Podgórskiej Rady Dzielnicy XIII Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa, a także uroczystościom jubileuszowym takim jak np. 50-lecie Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CBIP jednym z projektów flagowych UJ.

   Centrum Badań Ilościowych nad Polityką będzie jednym z projektów flagowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza jako projekt QuantPol (od quantitative political science). W ramach projektu flagowego planujemy rozbudowę potencjału badawczego Centrum, podniesienie jakości prowadzonych badań naukowych, a także stworzenie platformy badawczej wspierającej zastosowanie nauk matematycznych w badaniach humanistyczno-społecznych poprzez zapewnianie wsparcia metodologicznego, techniczno-informatycznego oraz zarządzanie zasobami bazodanowymi i ich integrację.

   Interdyscyplinarne badania ilościowe nad polityką, społeczeństwem czy prawem należą w tej chwili do najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków w naukach społecznych. Projekty oparte na nich, a zwłaszcza związane z analizą dużych zbiorów danych, otrzymują prestiżowe granty międzynarodowe, a ich wyniki są publikowane w najlepszych czasopismach i wysoko cytowane. Tym bardziej zapraszamy do współpracy i korzystania z naszej bazy danych (jednej z największych w Europie).

   Projekty flagowe stanowią przedsięwzięcia realizowane w ramach programu ID.UJ, które w istotny sposób mają wzbogacić ekosystem badawczy UJ, tworząc w jego ramach innowacyjne formy działalności naukowej. PF mają się przy tym stać „wizytówkami UJ” – przestrzeniami współpracy interdyscyplinarnej i międzynarodowej, które we wzorowy sposób łączą prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie z realizacją innych aspektów misji Uniwersytetu. PF mogą przybrać następujące formy:

  • działalności badawczej w formie Excellence Teams, tj. interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych o dobrze zogniskowanej tematyce,
  • działalności wspomagającej badania, współpracę z otoczeniem oraz edukację w formie Collaboration Platforms, tj. struktur działających na rzecz organizacji i wsparcia działalności pracowników UJ (w szczególności procesu badawczego) w określonym obszarze tematycznym (Collaboration Platforms nie będą finansować bezpośrednio badań naukowych), centrów zasobów infrastrukturalnych do prowadzenia zaawansowanych badań naukowych, otwartych dla badaczy z całego Uniwersytetu w formie Core Facilities.
  • Jako projekt flagowy Centrum będzie łączyć wszystkie trzy wymienione formy działalności, realizując własny program badawczy, wspierając badania w obszarze nauk politycznych i społecznych z zastosowaniem nowoczesnych metod matematycznych, statystycznych, informatycznych czy uczenia maszynowego, wreszcie rozwijając i udostępniając zasoby bazodanowe.
Data opublikowania: 10.06.2022
Osoba publikująca: Katarzyna Mirocha