Daria Boratyn

jednostka:

Katedra Matematyki Stosowanej
Instytut Matematyki
Wydział Matematyki i Informatyki UJ

e-mail: daria.boratyn@im.uj.edu.pl
 

Projekty i zainteresowania badawcze

Projekty w CBIP UJ:
  1. Systemy sędziowskie.
  2. Wskaźniki siły głosu dla losowego wektora wag.
  3. Model urnowy Pólyi jako stochastyczny model wyborów.
Zainteresowania badawcze:
  • systemy i paradoksy wyborcze
  • głosowanie strategiczne
  • modelowanie matematyczne procesów wyborczych

Przebieg kariery naukowej

od 2016 - doktorant w Katedrze Matematyki Stosowanej, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński
2016 - magister matematyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński