Dariusz Stolicki

Projekty i zainteresowania badawcze

Projekty w CBIP UJ:

 1. Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r. (NCN, główny wykonawca)
 2. Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej (NCN, główny wykonawca)
 3. Konstytucjonalizacja polityki jako narzędzie kontroli i równowagi w ujęciu porównawczym (NCN, wykonawca)
 4. Infrastruktura bazodanowa dla badań empirycznych nad polityką polską i europejską (MNiSW, konkurs Dialog, kierownik)
 5. Przeliczanie głosów na mandaty w systemie d’Hondta
 6. Model urnowy Pólyi jako stochastyczny model wyborów
 7. Głosy zmarnowane w systemach większościowych i proporcjonalnych
 8. Wskaźniki siły głosu dla losowego wektora wag
 9. Parlament Europejski - podsumowanie VII kadencji
 10. Interesy narodowe w Parlamencie Europejskim
 11. Spójność klubów parlamentarnych w Sejmie IV, V, VI i VII kadencji
 12. Instytucja poprawki legislacyjnej w polskim procesie ustawodawczym
 13. Transpozycje dyrektyw w Unii Europejskiej

Zainteresowania badawcze:

 • systemy wyborcze, matematyka wyborcza
 • badania porównawcze i statystyczne nad procesem legislacyjnym
 • konstytucjonalizm amerykański, amerykański system prawny i polityczny
 • tradycje prawne i ustrojowe krajów anglosaskich
 • rozkłady na simpleksie, metody Monte Carlo

Wybrane publikacje