Nowy artykuł o przeliczaniu głosów na mandaty metodą d'Hondta

W serwisie arXiv (arXiv:1805.08291) w dziale Physics and Society opublikowany został preprint artykułu J. Flisa, W. Słomczyńskiego i D. Stolickiego Pot and Ladle: Seat Allocation and Seat Bias Under the Jefferson-D'Hondt Method, w którym proponują oni prosty wzór pozwalający przeliczać ogólnokrajowe wyniki wyborów na mandaty w systemach stosujących metodę Jeffersona-d'Hondta. Wzór pozwala też wyjaśnić mechanizm działania nagrody dla dużych partii, z której znana jest omawiana metoda. Poniżej zamieszczamy abstract artykułu:

We propose a simple formula for estimating national seat shares in multidistrict elections employing the Jefferson-D'Hondt method for seat allocation solely on the basis of the national vote shares and fixed parameters of the electoral system. The proposed formula clarifies the relationship between seat bias and both the number of parties and the number of districts. We discuss how our formula differs from the simple generalization of the single-district asymptotic seat bias formulae and what assumptions must hold for our method to give exact results. We further demonstrate that despite minor violations of those assumptions, the formula provides a good estimate of actual seat allocations for all EU countries that have a national party system and employ the Jefferson-D'Hondt seat allocation method in parliamentary elections, i.e., Croatia, the Czech Republic, Finland, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Portugal, and Spain. Finally, we present a number of applications of the formula for the evaluation of political strategies.

Published Date: 27.05.2018
Published by: Dariusz Stolicki