Najlepszy artykuł 2020 w Public Choice! Nagroda dla naukowców z CBIP

Z radością informujemy, że nagroda za najlepszy artykuł roku 2020 opublikowany w Public Choice (The Duncan Black Prize) została przyznana łącznie trójce naukowców:

  • Jarosławowi Flisowi (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, CBIP UJ),
  • Wojciechowi Słomczyńskiemu (Instytut Matematyki, CBIP UJ),
  • Dariuszowi Stolickiemu (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, CBIP UJ)

Nagroda Duncana Blacka została ufundowana przez amerykańskie politologiczno-ekonomiczne towarzystwo naukowe Public Choice Society i zostanie przyznana na jego corocznym zjeździe, który w 2021 roku odbędzie się w Savannah w USA (w stanie: Georgia). Duncan Black (1908-1991) był szkockim politologiem, jednym z tych, którzy położyli podwaliny pod nowoczesną teorię wyboru społecznego (social choice theory). Zasłynął zwłaszcza sformułowaniem twierdzenia o medianowym wyborcy w roku 1948.

Praca nagrodzonych badaczy, została poświęcona wzorowi, który pozwala na oszacowanie liczby mandatów w organie przedstawicielskim (np. w polskim Sejmie) na podstawie otrzymanej przez poszczególne komitety liczby głosów, gdy wybory odbywają się w systemie d'Hondta, oraz jego wielorakim konsekwencjom.

Tytuł i link do artykułu: Pot and ladle: a formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson–D’Hondt method

Trójka naukowców realizuje wspólnie swoje projekty badawcze w Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ. Dzieląc się wiedzą w ramach pracy zespołowej, łączą tym samym dorobek kilku dyscyplin. Cieszymy się, że z rezultatów interdyscyplinarnych prac, mogą korzystać kolejni zainteresowani tematem w Polsce i na całym świecie. Liczymy na to, że nagroda, a co za tym idzie, również promocja tez zawartych w pracy, jeszcze bardziej pogłębi wymianę myśli i stworzy okazję do zawiązywania nowych kontaktów na polu naukowym.

 

 

 

Published Date: 25.01.2021
Published by: Katarzyna Mirocha