Wojciech Słomczyński

Przewodniczący Rady Naukowej, p.o. kierownika CBIP UJ

jednostka:

Katedra Matematyki Stosowanej
Instytut Matematyki
Wydział Matematyki i Informatyki

e-mail: wojciech.slomczynski@uj.edu.pl

 

Przebieg kariery naukowej:

2004 - doktor habilitowany nauk matematycznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

1991 - doktor nauk matematycznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Fizyki

Publikacje

Projekty i zainteresowania badawcze

Projekty w CBIP UJ:

  1. Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r. (NCN, główny wykonawca)
  2. Przeliczanie głosów na mandaty w systemie d’Hondta
  3. Model urnowy Pólyi jako stochastyczny model wyborów
  4. Wskaźniki siły głosu dla losowego wektora wag
  5. Systemy sędziowskie
  6. Degresywna proporcjonalność w PE
  7. Interesy narodowe w Parlamencie Europejskim
  8. Spójność klubów parlamentarnych w Sejmie IV, V, VI i VII kadencji

Inne zainteresowania badawcze:

  • układy dynamiczne (w szczególności: chaos, entropia i fraktale) 
  • zastosowania matematyki w takich dziedzinach jak fizyka kwantowa, biologia populacyjna oraz teoria podejmowania decyzji społecznych

Wybrane publikacje

D. Boratyn, W. Kirsch, W. Słomczyński, D. Stolicki, K. Życzkowski, Average Weights and Power in Weighted Voting Games (arXiv:1905.04261 [cs.GT]).

W. Kirsch, W. Słomczyński, D. Stolicki, K. Życzkowski, Double Majority and Generalized Brexit: Explaining Counterintuitive Results (arXiv:1812.07048 [physics.soc-ph]).

J. Flis, W. Słomczyński, D. Stolicki, Pot and Ladle: Seat Allocation and Seat Bias under the Jefferson-D'Hondt Method (arXiv:1805.08291 [physics.soc-ph]).

G. Grimmett, F. Pukelsheim, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Composition of the European Parliament and voting in the Council, A Letter to the European Parliament, April 17, 2017.

W. Słomczyński, K. Życzkowski, Degressive proportionality in the European Union, w: The Composition of the European Parliament, European Parliament, Committee on Constitutional Affairs, PE 583.117, February 2017.

W. Słomczyński, D. Stolicki, National Interests in the European Parliament: Roll Call Vote Analysis, LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence XXIII, s. 51-67, 2016.

K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

K. Życzkowski, W. Słomczyński, Square root voting system, optimal threshold and π, w: Power, voting, and voting power: 30 years after,  Springer, Heidelberg 2013.

W. Słomczyński, K. Życzkowski, Mathematical aspects of degressive proportionality,
Mathematical Social Sciences 2 (63), s. 94-101, 2012.

W. Słomczyński, K. Życzkowski, Kompromis Jagielloński - system głosowania dla Rady Unii Europejskiej, Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2 (18), s. 15-32, 2007.

W. Słomczyński, K. Życzkowski, From a toy model to the double square root voting system, Homo Oeconomicus (24), s. 381-399, 2007.

K. Życzkowski, W. Słomczyński, T. Zastawniak,  Physics for fairer voting,  Physics World 3 (19), s. 35-37, 2006.

W. Słomczyński, K. Życzkowski, Penrose voting system and optimal quota, Acta Physica Polonica B  11 (37), s. 3133-3143, 2006.

Lista publikacji

Google Scholar