Jarosław Flis

Kierownik projektów: Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r. oraz Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej 

jednostka:
Zakład Badań nad Mediatyzacją
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

e-mail: jaroslaw.flis@uj.edu.pl

strona www

 

Projekty i zainteresowania badawcze

Projekty w CBIP UJ:

 1. Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r. (NCN, kierownik)
 2. Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej (NCN, kierownik)
 3. Przeliczanie głosów na mandaty w systemie d’Hondta
 4. Model urnowy Pólyi jako stochastyczny model wyborów
 5. Głosy zmarnowane w systemach większościowych i proporcjonalnych

Zainteresowania badawcze:

 • komunikowanie polityczne
 • Public Relations
 • zachowania wyborcze
 • systemy wyborcze
 • lokalna scena polityczna
 • zarządzanie w sektorze publicznym
 • partycypacja społeczna

Wybrane publikacje

A. Gendźwiłł, J. Flis, D. Stolicki, Skuteczność głosów preferencyjnych w systemie proporcjonalnym z listami otwartymi, „Decyzje” 2018, nr 29, s. 5-39, doi: 10.7206/DEC.1733-0092.101.

J. Flis, W. Słomczyński, D. Stolicki, Pot and Ladle: Seat Allocation and Seat Bias under the Jefferson-D'Hondt Method (arXiv:1805.08291 [physics.soc-ph]).

J. Flis, A. Gendźwiłł, D. Stolicki, Rywale włodarzy. Doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów, „e-Politikon” 2018, nr 26, s. 33-64.

J. Flis, D. Stolicki, JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, r. LXXIX, z. 3, s. 253-266, doi: 10.14746/rpeis.2017.79.3.20.

J. Flis, D. Stolicki, Powszechność i partykularyzm – przechyły terytorialne w wyborach sejmikowych 2006-2014, „Rocznik Lubuski” 2017, t. 43, nr 2, s. 65-81.

J. Flis, D. Stolicki, Przechyły terytorialne – zróżnicowania wyborczej bazy samorządowych włodarzy, [w:] T. Koziełło, D. Szczepański (red.), Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli, Rzeszów 2017, s. 63-75.

J. Flis, A. Gendźwiłł, Przedstawiciele i rywale - samorządowe reguły wyboru, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2017.

A. Gendźwiłł, M. Cześnik, J. Flis, J. Haman, A. Materska-Sosnowska, B. Michalak, P. Pietrzyk, J. Zbieranek, Nieważne głosy, ważny problem: wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2016.

J. Flis, D. Stolicki, Skrzywione podziały: na tropie gerrymanderingu w polskich gminach, Zarządzanie Publiczne 4 (34), s. 23-35, 2015.

J. Flis, Efekt książeczki, w: Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2015.

J. Flis, Reprezentacja powiatów w sejmikach na przykładzie Małopolski, Acta Politica Polonica (33), s. 32-57, 2015.

J. Flis, Złudzenia wyboru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

J. Flis, W. Wojtasik, Candidate Selection in the 2014 European Parliament Election in Poland, Political Preferences (9), s. 129-143, 2014.

J. Flis, Głos i rozgłos. Medialne i systemowe determinanty indywidualnego wyniku wyborczego liderów list, Zeszyty Prasoznawcze 2 (218), s. 203-220, 2014.

J. Flis, Skuteczność parytetu, w: Wybory parlamentarne 2011, Remar Wojciech Wciślak, Sosnowiec 2012.

J. Flis, Partie polityczne w wyborach prezydentów miast, Studia Politologiczne (20), s. 139-159, 2011.