Rada Naukowa Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

W skład Rady Naukowej CBIP na kadencję 2018-2022 wchodzą: