Adam Gendźwiłł

 

jednostka:

Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

email: a.gendzwill@uw.edu.pl

strona www

Projekty i zainteresowania badawcze

Projekty w CBIP UJ:

  1. Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej (NCN, główny wykonawca)
  2. Głosy zmarnowane w systemach większościowych i proporcjonalnych

Zainteresowania badawcze:

  • demokracja lokalna, polityka samorządu terytorialnego
  • reguły wyborów i zachowania wyborcze
  • partie polityczne, systemy partyjne
  • metodologia badań społecznych