Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Błażej Sajduk

Błażej Sajduk

Zastępca Kierownika Centrum Badań Ilościowych Nad Polityką ds. ogólnych

politolog

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

https://cbip.uj.edu.pl/bsajduk

Zainteresowania badawcze

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Rola w relacjach międzynarodowych nowoczesnych technologii (w tym 5G i AI)
 • Analiza polityczna

Projekty

 1. Rozmyte mapy kognitywne (ID.UJ, POB DigiWorld, U1U/P06/NW/02.08) - kierownik

Wybrane Publikacje

Monografie:

 1. Sajduk B., Matyja R., Wybory 2014-2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej, s. 240, Kraków–Rzeszów 2016

 2. Sajduk B., Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto kogo uczy?, s. 215, 2014
  (https://www.researchgate.net/publication/271646415_Nowoczesna_Dydaktyka_Akademicka_Kto_Kogo_Jak_Uczy_-_httpdydaktyka-akademickapl1)

 3. Sajduk B., Socjologia tłumu, psychologia narodów i historiozofia w myśli społeczno-politycznej Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949), 400 s., Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2011.

Opracowanie naukowe, redakcja tekstów

 1. Sajduk B. (red.) Jan Karol Kochanowski” wśród zagadnień naszej doby. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2018 – wybór J.K. Kochanowskiego. Wstęp: 20 stron maszynopisu

 2. Sajduk B., Bernacki W. (red.), Leszek Gembarzewski. Monarchia narodowa. Wybór pism, 400 s., Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

W druku

 1. D. Dziwisz, B. Sajduk, Poland's AI Strategy – Artificial or Intelligent? Current Challenges and Future Perspectives of AI Civil and Military Policies [w:] Routledge Companion to Artificial Intelligence and National Security Policy, S.N. Romaniuk, M. Manjikian (ed.), Routledge 2021 (w druku)

 2. Sajduk B., The Role of New Technologies in US-China Power Struggle. The case of 5G [w:] Americam Foreign Policy in 21st Century, (red.) T. Pugacewicz, M. Grabowski, PeterLang 2021 (w druku)

 

 1. Sajduk B., Geopolityka – nauki polityczne, kontrowersje [w:] Słowniki Społeczne: Geopolityka, (red.) J. Kloczkowski, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2021: 131–151

 2. Sajduk B., Technologia i geopolityka [w:] Słowniki Społeczne: Geopolityka, (red.) J. Kloczkowski, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie 2021: 291–311

 3. Sajduk B., Konceptualizacja wpływu czynnika technologicznego na międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa : determinizm technologiczny i proliferacja technologii [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty metodologiczne i systemowe, P. Bajor (red.), Kraków 2020: 87-104

 4. Sajduk B., Teoretyczne przesłanki wpływu czynnika technologicznego na dociekania geopolityczne i system międzynarodowy [w:] Teorie i podejścia badawcze geopolityki, A. Tyszkiewicz, P. Borowiec (red.), Kraków 2020: 223-237

 5. Sajduk B., Pokolenie Z w przestrzeni muzeum narracyjnego [w:] Muzeum i zmiana : losy muzeów narracyjnych, P. Kowal, K. Woska-Pabian, Kraków, Warszawa 2019: 197-218

 6. Sajduk B., Ethical dimension of post-heroic and autonomous modern armed conflicts [w:] Technology, ethics and the protocols of modern war, A. Gruszczak, P. Frankowski (ed.), London New York 2018: 130-141

 7. Sajduk B., 2016, Zagadnienia etyczno-filozoficzne dotyczące rozwoju i wykorzystania Bezzagłowych Systemów Autonomicznych, [w:] Aspekty prawne, społeczne i etyczne użycia bezzałogowych systemów autonomicznych (BSA) w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016

 8. Sajduk B., Big data i drony kontra terroryści. Aspekty prawne i wybrane konsekwencje wykorzystywania przez USA bezzałogowych systemów latających oraz wielkich baz danych w działaniach przeciw terroryzmowi [w:] Współczesne oblicza terroryzmu, A. Stempin (red.), Kraków 2016: 72–93

 9. Sajduk B., Amerykański i Izraelski przemysł latających systemów bezzałogowych – porównanie wybranych platform [w:] Przemysł zbrojeniowy. Tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje, R. Kopeć (red.), Kraków 2016: 93–118

 10. Sajduk B., Problem walki na odległość w perspektywie historycznej, społecznej i etyczna [w:] Systemy dronów bojowych. Analiza problemów i odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego, K. Kowalczewska, J. Kowalczewski (red.), Warszawa 2015: 16–31

 11. Sajduk B., Sejmometr [w:] E-government 2.0 w praktyce, A. Turczyn (red.), Kraków 2015: 161–185; https://ec.europa.eu/programmes/proxy/alfresco-webscripts/api/node/content/workspace/SpacesStore/4488870e-0905-4bb2-afaa-fcf3380ade98/E-government%202.0%20w%20praktyce.%20Casebook%20-%20studia%20przypadk%C3%B3w.pdf

 12. Sajduk B., Pojęcia wojny i odwagi na polu walki w świetle zmian wywołanych rewolucją w robotyce [w:] Odmiany współczesnej nauki o polityce, P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj (red.), Kraków, 2014: 267–279

 13. Sajduk B., Conditions and Consequences of the Robotic Revolution [w:] International Issues form Wars to Robots, (red.) E. Grodzki, S. Rehman, C. Calma, K. Colombo, Linnus Publications Inc., 2013: 149–161

 14. Sajduk B., Wpływ rewolucji w dziedzinie robotyki na kształt kultury strategicznej państw. Przykład Stanów Zjednoczonych Ameryki [w:] Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, (red.) M. Chorośnicki, J.J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, i inni, KON Tekst, 2013: 489–501

 15. Sajduk B., Czy w nauce o stosunkach międzynarodowych możliwe jest efektywne prognozowanie? [w:] Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, (red.) B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Księgarnia Akademicka, 2013: 93–118

 16. Sajduk B., Monarchizm i nacjonalizm w myśli politycznej Leszka Adolfa Gembarzewskiego [w:] Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. Action Française
  i jej promieniowanie, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011: 394–408

 17. Sajduk B., O możliwości antycypacji przyszłości w stosunkach międzynarodowych [w:] Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, (red.) D. Mikucka-Wójtowicz, LIBRON, 2010: 231–243

 18. Sajduk B., Monarchizm i nacjonalizm w myśli Leszka Adolfa Gembarzewskiego [w:] Religia – polityka – naród. Księga jubileuszowa na 70-lecie urodzin Profesora Bogumiła Grotta, (red.) R. Łętocha, NOMOS, 2010: 275–283

 19. Sajduk B., Tradycyjne metody analizy polityki zagranicznej [w:] Podmiotowość geopolityczna. Studia nad polską polityką zagraniczną, (red.) K. Szczerski, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2009: 59–86

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Hutyra A., Sajduk B, 2022 Porównanie polskich i amerykańskich dokumentów strategicznych z zakresu bezpieczeństwa w latach 2001–2020. Analiza struktury, zagrożeń oraz stosunku do Federacji Rosyjskiej, Politeja (w recenzji)

 2. Sajduk B., 2022, Teoretyczne przesłanki wykorzystania ustrukturyzowanych technik analizy informacji w procesie analizy politycznej, Politeja (przyjęty do druku)

 3. Sajduk B., 2021, Rozmyte mapy kognitywne jako technika prowadzenia ustrukturyzowanej analizy systemowej w obszarze nauk o bezpieczeństwie, Politeja: 5(74), 275–292

 4. Sajduk B., 2019, Theoretical Premises of the Impact of Artificial Intelligence on International Relations and Security, The Copernicus Journal of Political Studies: 2, 157-180

 5. Sajduk B., 2016, Wybrane aspekty pracy z otwartymi źródłami informacji: wykorzystanie analizy konkurujących hipotez, Kultura i Polityka: 20, 120–129

 6. Sajduk B., 2016, Kilka uwag o zadawaniu pytań i ich roli w dydaktyce akademickiej, Pedagogika Szkoły Wyższej: 2 (20), 115–124

 7. Sajduk B., 2016, Latające systemy bezzałogowe – innowacja na współczesnym polu walki?, Przegląd Geopolityczny t. 17: 148-156

 8. Sajduk B., 2014, Pokolenie Y a metody dydaktyki akademickiej, Kultura i Polityka nr 16: 12–28

 9. Sajduk B., 2012, Charakter narodowy Rosjan w pismach Jana Karola Kochanowskiego, Przegląd Rusycystyczny nr 4 (140): 7–22

 10. Sajduk B., 2011, Charakter narodowy Niemców i Rosjan w pismach Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949), Annales UMCS sectio G (Ius): 65–84

 11. Sajduk B., 2010, Jan Karol Kochanowski (1869–1949) – socjologia tłumów polskiego Gustava Le Bona?, Horyzonty Polityki nr 1(1): 269–286

 12. Sajduk B., 2008, Wpływ czynnika ideacyjno–dyskursywnego na wynik procesu politycznego, Kultura i Polityka. Zeszyty Naukowe WSE, nr 2–3: 7–45

 13. Sajduk B., 2007, Teoretyczne przesłanki współczesnej analizy politologicznej, Państwo
   i Społeczeństwo nr 1: 17–48

 14. Sajduk B., 2007, Główne nurty analizy politycznej, Przemyskie studia politologiczne nr 1 (1): 7–20

 15. Sajduk B., 2007, Leszka Adolfa Gembarzewskiego „monarchia narodowa”, Arcana nr 74–75: 224–240

 16. Sajduk B., 2004, Ordynacja wyborcza – problem większości, Nauki Polityczne nr 1: 99–117

Profile