Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adam Gendźwiłł zastępcą przewodniczącego Rady NAWA

Adam Gendźwiłł zastępcą przewodniczącego Rady NAWA

Współpracownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ, dr hab. Adam Gendźwiłł (prof. UW), został powołany na Wiceprzewodniczącego Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Adam Gendźwiłł jest doktorem nauk społecznych w zakresie socjologii. Habilitację uzyskał w zakresie nauk o polityce i administracji. Obecnie kieruje Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Socjologii UW.

Jego główne zainteresowania badawcze obejmują badania systemów i zachowań wyborczych oraz polityki samorządu terytorialnego. Ostatnio publikował na temat wyborów lokalnych, znaczenia partii politycznych w samorządach gminnych, wzorców głosowania preferencyjnego, parytetów płci oraz reform podziału administracyjnego w Europie.

Brał udział w międzynarodowych projektach badawczych w ramach COST Action, Horizon 2020 i Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Kierownik i uczestnik licznych projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Był laureatem Fulbright Junior Research Grant (roczne stypendium na Northwestern University w Evanston, USA), stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015) i nagrody naukowej "Polityki" (2016). W 2017 roku otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Dwukrotnie przebywał jako badacz wizytujący na Uniwersytecie Południowej Danii w Odense (w ramach programu Mobilność Plus MNiSW oraz programu Bekker NAWA).