Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Czy nowość przynosi zmiany?

10.02.2023
Celem projektu jest wypracowanie metody pomiaru ciągłości i nowości partii politycznych, a następnie zastosowanie jej do zbadania genealogii polskich partii politycznych z lat 1991-2022. Na wskaźnik nowości składają się różne komponenty. Oprócz ciągłości formalnoprawnej badamy też m.in. ciągłość elit partyjnych (liderów, członków władz krajowych, kandydatów w wyborach), ciągłość programową, ciągłość stanowisk zajmowanych w głosowaniach, podobieństwo struktur organizacyjnych oraz przepływy elektoratu.

Problem Izomorfizmu Elekcji

09.02.2023

GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

09.02.2023

Ordynacja dla Polski

03.02.2023
Mieszany system wyborczy stanowi połączenie elementów charakterystycznych dla klasycznych systemów reprezentacji proporcjonalnej oraz systemów większościowych. Przez niektórych takombinacja określana jest mianem „tego co najlepsze z dwóch światów”. Dlatego też na przełomie XX i XXI wieku, w nadziei na usprawnienie systemu politycznego, wiele państw zdecydowało się na zainicjowanie reformy prawa wyborczego, polegającej na wprowadzeniu systemu mieszanego na potrzeby wyborów parlamentarnych. Dyskusja na temat możliwości wprowadzenia systemu mieszanego nie ominęła również Polski.

Wzory wyborcze: efekty polityczne wybranych systemów wyborczych w perspektywie ilościowej

03.02.2023
Celem projektu jest zbadanie politycznych skutków zastosowania różnych systemów wyborczych. Inaczej jednak niż wcześniejsi badacze, podchodzimy do tego problemu nie z perspektywy empirycznej, ale matematycznej, stosując formalne metody dedukcyjne, ewentualnie techniki aproksymacyjne. Chcemy zbadać m.in. zależność między liczbą głosów a liczbą mandatów; proporcjonalność; wpływ systemu wyborczego na liczbę parti; stabilność różnych systemów wyborczych i ich podatność na paradoksy; wreszcie szacowaną liczbę głosów zmarnowanych.