Zespół CBIP dołącza się do prac badawczych nad sytuacją kryzysową związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Miło nam poinformować, że Centrum Badań Ilościowych nad Polityką otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w pierwszym konkursie SocietyNow! realizowanym w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Projekt będzie realizowany przez interdyscyplinarny zespół w składzie: Jarosław Flis (socjolog), Wojciech Słomczyński (matematyk), Dariusz Stolicki (politolog), Stanisław Szufa (informatyk) i Karol Życzkowski (fizyk).

W trakcie epidemii wybory przeprowadzono w 18 krajach. W części z nich zastosowano procedury nadzwyczajne. Wykorzystując narzędzia statystyki nieparametrycznej, podejmiemy się oszacowania kiedy przeprowadzanie wyborów jest bezpieczne, a kiedy generuje zagrożenie epidemiologiczne Covid-19. Dodatkowo chcemy porównać skuteczność działań, podejmowanych w celu zmniejszenia ryzyka związanego z organizacją wyborów – np. głosowania korespondencyjnego.

Oprócz oszacowania – dla każdych wyborów przeprowadzonych w kraju, w którym rozwijała się lub trwała epidemia– z jakim prawdopodobieństwem wybory mają wpływ na przyspieszenie rozwoju epidemii, zespół podejmie się próby porównania skuteczności środków mających zredukować ryzyko przy organizacji głosowania. Liczymy, że szybko uda się wypracować metodologię nieparametrycznego porównywania krzywych epidemicznych, pozwalającą – przy uwzględnieniu takich czynników, jak różnice istniejących trendów czy niepewność co do poziomu wykrywalności – odróżniać statystycznie istotne zmiany dynamiki rozwoju epidemii od losowych fluktuacji.

Nie sposób oczywiście przewidzieć, czy wyniki te będą miały wpływ na dyskusję nad organizacją nadchodzących wyborów prezydenckich w Polsce, ale mogą być znaczące dla badaczy z krajów, gdzie wybory planowane są latem czy jesienią. Po drugie, narzędzia matematyczne i statystyczne wypracowane w toku projektu mogą być użyteczne również dla badania skutków innych działań podejmowanych w toku walki z pandemią.

Data opublikowania: 28.04.2020
Osoba publikująca: Katarzyna Mirocha