Artykuł "Average Weights and Power in Weighted Voting Games" opublikowany w "Mathematical Social Sciences"

W wydawanym przez Elsevier czasopiśmie „ Mathematical Social Sciences” ukazał się artykuł Average Weights and Power in Weighted Voting Games autorstwa Darii Boratyn (CBIP / Instytut Matematyki UJ), Wernera Kirscha (CBIP / FernUniversitat Hagen), Wojciecha Słomczyńskiego (CBIP / Instytut Matematyki UJ), Dariusza Stolickiego (CBIP / Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ) oraz Karola Życzkowskiego (CBIP / Instytut Fizyki UJ). W artykule autorzy rozważają systemy głosowania ważonego, w których wagi graczy są losowane ze standardowego sympleksu z miarą Lebesgue’a. Podają wzory analityczne na wartości oczekiwane i gęstości rozkładu wag k-tego największego gracza oraz na momenty i momenty iloczynowe wag, a także przybliżony wzór na wartość oczekiwaną wskaźnika efektywności Colemana. Ponadto podają wyniki numeryczne dotyczące oczekiwanej siły głosu k-tego największego gracza jako funkcji progu większości kwalifikowanej oraz dowodzą twierdzenia, że wszystkie wielkości będące funkcją zbioru koalicji wygrywających po uśrednieniu do sympleksie są przedziałami wielomianową funkcją progu większości kwalifikowanej.

Artykuł jest dostępny online pod adresem https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2020.04.002 (wymagana subskrypcja) oraz w preprincie na arXiv (arXiv:1905.04261).
Data opublikowania: 20.05.2020
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki