Grant ERC dla Piotra Faliszewskiego - członka Rady Naukowej CBIP

Piotr Faliszewski (AGH), nasz współpracownik i członek Rady Naukowej CBIP, został laureatem grantu prestiżowego grantu ERC Consolidator na projekt PRAGMA (Pragmatics of Multiwinner Voting: Algorithms and Preference Data Analysis). Jest on jednym z siedmiu laureatów grantów ERC Consolidator afiliowanych na polskich uczelniach.
Data opublikowania: 11.12.2020
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki