Dwa minigranty w POB DigiWorld dla Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

W konkursie na minigranty badawcze w POB DigiWorld finansowanie uzyskały dwa wnioski złożone w CBIP: Stanisława Szufy ("Innowacyjny budżet obywatelski") i Łukasza Wordliczka ("Budowa bazy danych w ramach polskiego oddziału Comparative Agendas Project").

Stanisław Szufa (CBIP / Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej), w projekcie realizowanym wspólnie z dr. Nimrodem Talmonem (Ben-Gurion University of the Negev), będą badać metody agregacji preferencji i podziału środków w budżetach obywatelskich. Ich głównym celem jest zaproponowanie nowych algorytmów, zapewniających lepsze własności (np. większe zadowolenie elektoratu) niż obecnie stosowane.

Łukasz Wordliczek (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych), w projekcie realizowanym m.in. z prof. Miklósem Sebőkiem (Instytut Nauk Politycznych Węgierskiej Akademii Nauk) i dr hab. Anną Sroką (Uniwersytet Warszawski), będzie wykorzystywał metody przetwarzania języka naturalnego do budowy polskiej bazy danych w ramach projektu Comparative Agendas Project, w którym klasyfikuje się procesy polityczne (np. postępowania ustawodawcze) i ich części składowe (np. przemówienia w debatach, głosowania) według jednolitego i porównywalnego międzynarodowo schematu kodowania.

Data opublikowania: 11.12.2020
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki