Minigrant w POB DigiWorld dla Darii Boratyn

Daria Boratyn (CBIP / Instytut Matematyki) uzyskała grant w konkursie Minigranty dla młodych w POB DigiWorld na projekt pt. „Obliczeniowa analiza głosowania strategicznego w systemach sędziowskich”. Opiekunem naukowym projektu jest Wojciech Słomczyński (CBIP / Instytut Matematyki).

Celem projektu jest analiza odporności dyskretnych systemów sędziowskich (systemów głosowania z dyskretnym zbiorem kandydatów, na którym zadany jest pewien porządek liniowy oraz zgodna z nim metryka) na głosowanie strategiczne. Metody obliczeniowe pozwolą na ustalenie, które funkcje agregacji głosów są manipulowalne przez głosujących oraz w jakim stopniu.

W konkursie Minigranty dla młodych w POB DigiWorld o finansowanie ubiegało się 34 doktorantów z 10 wydziałów, z czego 18 otrzymało finansowanie. Komunikat zawierający pełne wyniki konkursu dostępny jest na stronie programu IDUB.

Data opublikowania: 13.03.2021
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki