Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Obok własnej działalności badawczej, Centrum realizuje ideę „współpracy sieciowej", polegającej na tworzeniu niezależnych zespołów badawczych, skupiających ludzi z różnych jednostek naukowych i zainteresowanych współpracą interdyscyplinarną w konkretnych projektach. Zespoły formowane są z inicjatywy Centrum lub z inicjatywy samych badaczy, chcących realizować własny autorski projekt przy wykorzystaniu zaplecza infrastrukturalnego i ludzkiego CBIP.

Ofertę współpracy sieciowej kierujemy zwłaszcza do młodych naukowców, mających ambitne pomysły wymagające dla ich realizacji pracy zespołowej.

Co może uzyskać autor projektu badawczego w ramach współpracy sieciowej?

 • infrastrukturę informatyczną;
 • obsługę informatyczną projektu;
 • dostęp do posiadanych danych, w tym do systemu ISQAL;
 • delegowanie junior researchers do pracy na potrzeby projektu;
 • udział specjalistów z zakresu statystyki;
 • obsługę administracyjną projektu;
 • wsparcie merytoryczne i administracyjne przy tworzeniu wniosku o finansowanie;
 • w szczególnych przypadkach częściowe wsparcie finansowe;
 • pracę w inspirującym, interdyscyplinarnym otoczeniu.

Od czego zależy uzyskanie wsparcia CBIP?

 • przedstawiony projekt jest kompatybilny z priorytetami i obszarami badawczymi Centrum;
 • CBIP zachowa dostęp do danych zgromadzonych w trakcie projektu po jego zakończeniu;
 • standardy kodowania danych spełniać będą wytyczne CBIP;
 • projekt oferować będzie efekt synergii z badaniami realizowanymi w Centrum w ramach badań własnych;
 • preferujemy złożenie wniosku o finansowanie projektu za pośrednictwem CBIP (i co za tym idzie, wykonanie grantu w CBIP jako jednostce realizującej), jednak nie jest to warunek konieczny.

Korzystanie z infrastruktury CBIP może w znaczący sposób obniżyć koszty grantu, co zwiększa szanse na jego uzyskanie. Dla realizacji projektu w ramach współpracy sieciowej nie jest konieczna obecność wszystkich członków zespołu badawczego w Krakowie. CBIP dysponuje dedykowanymi narzędziami do pracy zdalnej, w tym własnym autorskim systemem zarządzania projektami poprzez wirtualną platformę.

Osoby zainteresowane realizacją projektów w ramach współpracy sieciowej prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: cbip@uj.edu.pl  Prosimy o korzystanie z załączonych formularzy.

Pliki do pobrania
doc
Formularz 1 – opis projektu
doc
Formularz 2 – zasady współpracy