Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jarosław Flis

Jarosław Flis

socjolog

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Zakład Badań nad Mediatyzacją

https://cbip.uj.edu.pl/jflis

Zainteresowania badawcze

 • komunikowanie polityczne
 • Public Relations
 • zachowania wyborcze
 • systemy wyborcze
 • lokalna scena polityczna
 • zarządzanie w sektorze publicznym
 • partycypacja społeczna

Projekty

 1. Badania skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r. (NCN, OPUS 7, 2014/13/B/HS5/00862) - kierownik
 2. Ordynacja dla Polski. Metody prognozowania politycznych konsekwencji wprowadzenia mieszanego systemu wyborczego (NCN, OPUS 21, 2021/41/B/HS5/03748) - kierownik
 3. Innowacyjny budżet obywatelski (ID.UJ, POB DigiWorld, U1U/P06/NO/02.05)
 4. Konkurs o Puchar Pytii
 5. Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej (NCN, OPUS 11, 2016/21/B/HS5/00437) - kierownik<...
 6. Wzory wyborcze: efekty polityczne wybranych systemów wyborczych w perspektywie ilościowej (NCN, OPUS 18, 2019/35/B/HS5/03949)
 7. Badania nad zachowaniami wyborczymi w Polsce - kierownik

Wybrane publikacje

A. Gendźwiłł, J. Flis, D. Stolicki, Skuteczność głosów preferencyjnych w systemie proporcjonalnym z listami otwartymi, „Decyzje” 2018, nr 29, s. 5-39, doi: 10.7206/DEC.1733-0092.101.

J. Flis, W. Słomczyński, D. Stolicki, Pot and Ladle: Seat Allocation and Seat Bias under the Jefferson-D'Hondt Method (arXiv:1805.08291 [physics.soc-ph]).

J. Flis, A. Gendźwiłł, D. Stolicki, Rywale włodarzy. Doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów, „e-Politikon” 2018, nr 26, s. 33-64.

J. Flis, D. Stolicki, JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, r. LXXIX, z. 3, s. 253-266, doi: 10.14746/rpeis.2017.79.3.20.

J. Flis, D. Stolicki, Powszechność i partykularyzm – przechyły terytorialne w wyborach sejmikowych 2006-2014, „Rocznik Lubuski” 2017, t. 43, nr 2, s. 65-81.

J. Flis, D. Stolicki, Przechyły terytorialne – zróżnicowania wyborczej bazy samorządowych włodarzy, [w:] T. Koziełło, D. Szczepański (red.), Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli, Rzeszów 2017, s. 63-75.

J. Flis, A. Gendźwiłł, Przedstawiciele i rywale - samorządowe reguły wyboru, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2017.

A. Gendźwiłł, M. Cześnik, J. Flis, J. Haman, A. Materska-Sosnowska, B. Michalak, P. Pietrzyk, J. Zbieranek, Nieważne głosy, ważny problem: wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2016.

J. Flis, D. Stolicki, Skrzywione podziały: na tropie gerrymanderingu w polskich gminach, Zarządzanie Publiczne 4 (34), s. 23-35, 2015.

J. Flis, Efekt książeczki, w: Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2015.

J. Flis, Reprezentacja powiatów w sejmikach na przykładzie Małopolski, Acta Politica Polonica (33), s. 32-57, 2015.

J. Flis, Złudzenia wyboru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

J. Flis, W. Wojtasik, Candidate Selection in the 2014 European Parliament Election in Poland, Political Preferences (9), s. 129-143, 2014.

J. Flis, Głos i rozgłos. Medialne i systemowe determinanty indywidualnego wyniku wyborczego liderów list, Zeszyty Prasoznawcze 2 (218), s. 203-220, 2014.

J. Flis, Skuteczność parytetu, w: Wybory parlamentarne 2011, Remar Wojciech Wciślak, Sosnowiec 2012.

J. Flis, Partie polityczne w wyborach prezydentów miast, Studia Politologiczne (20), s. 139-159, 2011.