Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jacek Sokołowski

Jacek Sokołowski

Kierownik Centrum w latach 2012-2022

politolog / prawnik

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Zakład Teorii i Metodologii Polityki

https://cbip.uj.edu.pl/jsokolowski

Zainteresowania badawcze

  • stanowienie prawa – wymiar empiryczny i normatywny
  • sądownictwo w systemach politycznych
  • transformacja ustrojowa i społeczna krajów postkomunistycznych …

Projekty

  1. Badania skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r. (NCN, OPUS 7, 2014/13/B/HS5/00862)
  2. Konstytucjonalizacja polityki jako narzędzie kontroli i równowagi w ujęciu porównawczym (NCN, OPUS 16, 2018/31/B/HS5/02637)
  3. QuantLaw – metody obliczeniowej analizy systemu prawnego
  4. Ilościowe badania nad procesem legislacyjnym
  5. Spójność i zgodność w głosowaniach parlamentarnych

Wybrane publikacje

J. Sokołowski, D. Stolicki, Przyczyny uchybień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego, Przegląd Politologiczny 22 (2), s. 39-54, doi: 10.14746/pp.2017.22.2.3, 2017.

J. Sokołowski, Organizacja uczelni, w: Plus ratio quam vis consuetudinis Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0, Oficyna Allenharda, Kraków 2017.

J. Sokołowski, Geneza polityczna sądownictwa konstytucyjnego w Polsce a historyczny proces konstytucjonalizacji polityki w Europie Zachodniej, w: III Rzeczpospolita Polska 1990–2016. Opinie – dylematy – kontrowersje, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków 2016.

J.K. Sokołowski, Spójność, zgodność i dyscyplina ugrupowań parlamentarnych: przegląd aktualnych zagadnień badawczych, Politeja (32), s. 45-62, 2014.

J.K. Sokołowski, Polityczne uwarunkowania polityki prawnej w latach 2005–2007,  Państwo i Społeczeństwo, 4 (X), s. 57-70, 2010.

J.K. Sokołowski, Metody  ilościowe  we  współczesnych  badaniach  nad  parlamentaryzmem, Annales UMCS 2 (XVI), s. 59-82, 2009.

J.K. Sokołowski (red.), P. Poznański (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997-2007, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.

Profile