Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Systemy partyjne

Celem projektu jest wypracowanie metody pomiaru ciągłości i nowości partii politycznych, a następnie zastosowanie jej do zbadania genealogii polskich partii politycznych z lat 1991-2022. Na wskaźnik nowości składają się różne komponenty. Oprócz ciągłości formalnoprawnej badamy też m.in. ciągłość elit partyjnych (liderów, członków władz krajowych, kandydatów w wyborach), ciągłość programową, ciągłość stanowisk zajmowanych w głosowaniach, podobieństwo struktur organizacyjnych oraz przepływy elektoratu.

więcej o

Przestrzenne modele wyborów należą do najpopularniejszych modeli zachowań wyborczych w politologii. Ich stosowanie wymaga jednak wiedzy o rozkładzie elektoratu i pozycjach partii, które są zmiennymi niedostępnymi bezpośrednio. Naszym celem jest wypracowanie metody pozwalającej wnioskować przynajmniej o tych ostatnich na bazie dostępnych danych empirycznych, m.in. programów, głosowań parlamentarnych, wzorców tworzenia koalicji czy korelacji wyników wyborczych.

więcej o

Celem projektu jest określenie poziomu populizmu polskich partii politycznych w latach 2001-2023. Przyjęto założenie, że populizm nie jest zjawiskiem binarnym, lecz stopniowalnym. Badania przeprowadzane będą w oparciu o programy polskich partii politycznych, które uzyskały finansowanie z budżetu państwa, retorykę stosowaną w Sejmie przez partie, a także wpisy parlamentarzystów na Twitterze. Drugim celem projektu jest zbadanie, które z partii postulują zwiększenie udziału demokracji bezpośredniej w procesie podejmowania decyzji.

więcej o