Publikacje książkowe

Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014)


Redaktorzy: A. Kirpsza, P. Musiałek, D. Stolicki

AT Wydawnictwo, Kraków 2015

Celem książki, którą oddajemy w Państwa ręce, jest analiza działalności i wpływu na legislację UE Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji. Skoncentrowaliśmy się w niej na trzech pytaniach badawczych. Po pierwsze, jak wyglądała ogólna działalność ustawodawcza i nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego w tym okresie? Po drugie, jaki wpływ miał Parlament Europejski na kształt legislacji UE w najważniejszych politykach UE? Po trzecie, jak wyglądała aktywność posłów do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji? [...]

Każdy głos się liczy! Wędrówka przez krainę wyborów


Autorzy: K. Rzążewski, W. Słomczyński,  K. Życzkowski

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014

http://kazdyglos.eu/

Jak losowano urzędników w starożytnych Atenach, a jak wybierano dożę w średniowiecznej Wenecji? W jaki sposób konklawe dokonuje wyboru papieża? Jak wyłania się najlepszego w zawodach łyżwiarskich, a jak zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego? Czy wynik wyborów prezydenckich może zależeć od rodzaju systemu wyborczego, a skład parlamentu od wielkości i kształtu okręgów wyborczych? Jak wybieramy posłów do Parlamentu Europejskiego? Bogato ilustrowana książka przystępnie odpowiada na te pytania, przedstawiając szeroki wachlarz zagadnień dotyczących zbiorowego podejmowania decyzji i dokonywania wyborów w każdej dziedzinie życia.