Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o Puchar Pytii

Najnowsza edycja

Na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2023 roku, Kapituła Konkursu o Puchar Pytii, organizowanego przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ, rozstrzygnęła jego VII edycję. 

 

Na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2023 roku w siedzibie Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Kapituła rozstrzygnęła VII Edycję Konkursu o Puchar Pytii, organizowanego przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ.  Za najlepszy sondaż przed wyborami parlamentarnymi uznano sondaż firmy Opinia 24 przeprowadzony w dniach 12-13.10.2023 dla Gazety Wyborczej, który był najbliższy oficjalnym wynikom wyborów ustalonym w oparciu o dane Państwowej Komisji Wyborczej. Był to jedyny sondaż, który według wszystkich metryk był wśród dwóch najlepszych. Ponadto trafnie przewidział zarówno partie, które przekroczą próg wyborczy, jak i pozwalał przewidzieć uzyskanie większości przez koalicję KO – Trzecia Droga – Lewica. Ponieważ jednak nie wygrywał on we wszystkich metrykach, a także nie przewidział dobrze kolejności wszystkich komitetów wyborczych, Kapituła postanowiła przyznać firmie Opinia 24 Srebrny Puchar Pytii. 

Kapituła postanowiła także przyznać trzy wyróżnienia w kategorii sondaże firmom IBSP, IB Pollster oraz IBRIS. Sondaż IBSP był najlepszym badaniem według metryki 𝐷𝑆𝑇𝐴𝑇, a także jedynym – oprócz zwycięzcy – który znalazł się wśród trzech najlepszych sondaży w każdej rozpatrywanej metryce. Sondaż IB Pollster był najlepszym badaniem według metryki ℓ1, jednakże w żadnej z pozostałych metryk nie znalazł się w najlepszej trójce. Wreszcie sondaż IBRIS był pierwszy ex aequo w metryce ℓ2, drugi w metryce ℓ∞, trzeci w metryce 𝐷𝑆𝑇𝐴𝑇 i czwarty w metryce ℓ1. 

Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienie w kategorii prognozy p. Mateuszowi Plucie, którego prognoza była najlepsza we wszystkich rozpatrywanych metrykach z wyjątkiem metryki ℓ1, w której zajęła ona drugie miejsce, oraz p. Danielowi Persowi, którego prognoza była najlepsza w metryce ℓ1, trzecia w metryce ℓ∞ i druga w pozostałych (przy czym różnica do zwycięzcy w metryce ℓ2 była minimalna).

Errata: W pierwszej ogłoszonej wersji komunikatu omyłkowo pominięta została informacja o wyróżnieniu dla p. Mateusza Pluty, a prognoza p. Daniela Persa została błędnie opisana jako jedyna wyróżniona oraz jako najlepsza w metrykach ℓ2 i 𝐷𝑆𝑇𝐴𝑇. Wszystkich wprowadzonych w błąd, zaś szczególnie p. Mateusza Plutę, serdecznie przepraszamy. Powyższy tekst, jak również protokół, zostały skorygowane, aby odzwierciedlać poprawne wyniki.

 

Pełne wyniki i uzasadnienie swoich decyzji Kapituła zawarła w protokole.

Dotychczasowe edycje konkursu:

 • VII edycja - wybory parlamentarne, październik 2023
 • VI edycja - wybory prezydenckie, czerwiec-lipiec 2020
 • V edycja - wybory parlamentarne, październik 2019
 • IV edycja – wybory do Parlamentu Europejskiego, maj 2019
 • III edycja – wybory samorządowe, listopad 2018
 • II edycja – wybory parlamentarne, październik 2015
 • I edycja – wybory prezydenckie, maj-czerwiec 2015

Cel:

Analiza sondaży i prognoz wyborczych oraz nagrodzenie najlepszych.

Zasady konkursu:

 1. W konkursie uwzględniane są sondaże i prognozy przeprowadzone i opublikowane w ostatnich dwóch tygodniach przed wyborami.
 2. Dla każdego ośrodka, który przeprowadził w tym okresie więcej niż jedno badanie opinii, uwzględniany jest jedynie ostatni sondaż / prognoza.
 3. Kapituła analizuje wyniki sondaży i prognoz i porównuje je z wynikami wyborów. Obliczane są odległości sondaży i prognoz od wyników wyborów przy użyciu różnych metryk. Są to m.in. metryki: D_STAT (kąt statystyczny), L_1 (miejska), L_2 (euklidesową), L_INFTY (Czebyszowa). Im mniejsza odległość sondażu do wyników wyborów, tym lepszy sondaż.
 4. Kapituła wnikliwie analizuje wyniki dla różnych metryk, dyskutuje i decyduje o przyznaniu nagród.

Kapituła

 • Karol Życzkowski – Przewodniczący
 • Dariusz Stolicki – Sekretarz 
 • Daria Boratyn
 • Jarosław Flis
 • Robert Konieczny
 • Zbigniew Puchała
 • Wojciech Słomczyński
 • Stanisław Szufa
Polecamy również
Referat Jarosława Flisa 19.04.2024 w PAU

Referat Jarosława Flisa 19.04.2024 w PAU

Odporność reguł wyborczych na spoilery -- seminarium

Odporność reguł wyborczych na spoilery -- seminarium

Tutorial Stanisław Szufy na AAAI’24

Tutorial Stanisław Szufy na AAAI’24

Wyniki badań w CBIP prezentowane na IJCAI 2023

Wyniki badań w CBIP prezentowane na IJCAI 2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poprzednie edycje

V edycja - wybory parlamentarne, październik 2019

Złoty Puchar Pytii dla firmy - KANTAR

sondaże wyróżnienia: IB POLLSTER oraz CBM INDICATOR

prognozy wyróżnienia: STAN POLITYKI oraz POLITYKA W SIECI

wyróżnienia specjalne: IPSOS oraz organizatorzy prawyborów w Wieruszowie

Szczegółowe wyniki

IV edycja - wybory do Parlamentu Europejskiego, maj 2019

sondaże

Złotego Pucharu nie przyznano ze względu na znaczny błąd wszystkich sondaży w szacowaniu wyniku zwycięzcy (rzędu 5 punktów procentowych).

Srebrny Puchar Pytii – CBM Indicator

brązowe medale – Estymator i IBRIS

prognozy

wyróżnienia – Marcin Palade oraz PARR i Badania.pro

Szczegółowe wyniki

III edycja - wybory samorządowe, listopad 2018

wybory do sejmików

Złoty Puchar Pytii – IBRIS

wyróżnienie specjalne – Marcin Palade

wybory prezydentów miast

wyróżnienia – Millward Brown oraz Instytut Badań Samorządowych

Szczegółowe wyniki

II edycja - wybory parlamentarne, październik 2015

wyniki wyborów

Złoty Puchar Pytii – TNS Polska

wyróżnienia – IBRIS i Estymator

podział mandatów w Sejmie – predykcje

Nie przyznano Złotego Pucharu, gdyż żadna z rozpatrywanych predykcji nie wskazywała na uzyskanie samodzielnej większości głosów przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, ani też nie wskazała poprawnie, które komitety będą reprezentowane w parlamencie.

wyróżnienie – Marcin Palade

Szczegółowe wyniki

I edycja - wybory prezydenckie, maj-czerwiec 2015

I tura wybrów

Kapituła nie przyznała Złotego Pucharu Pytii, gdyż żaden przed pierwszą turą wyborów nie przewidział prawidłowo kolejności pierwszych dwóch kandydatów.

Miedziany Puchar Pytii – IBRIS

II tura wyborów

Złoty Puchar Pytii – PP/ROBOP

wyróżnienia – CBOS i Millward Brown

Szczegółowe wyniki