Transpozycje dyrektyw w Unii Europejskiej

Polska należy do krajów mających największy deficyt implementacji prawa wtórnego UE, w tym największe opóźnienia w transpozycji dyrektyw, a zjawisko to sukcesywnie się pogłębia. Celem projektu jest ustalenie, na jakich etapach procesu legislacyjnego pojawiają się opóźnienia, jakie są przyczyny ich powstawania oraz czy są one wynikiem świadomej strategii rządu lub większości parlamentarnej, konfliktów politycznych wokół transpozycji, czy też słabości funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za terminową implementację prawa UE.

Osoby realizujace projekt:

Jacek Sokołowski, Dariusz Stolicki