Empiryczna analiza uprawnień hamujących prezydenta w procesie stanowienia prawa

Projekt zakłada pierwszą kompleksową analizę wszystkich wet i wniosków prezydenckich do Trybunału Konstytucyjnego, złożonych w III, IV, V, VI i VII kadencji Sejmu, oraz w ciągu pierwszego roku VIII kadencji. Celem jest zweryfikowanie następujących hipotez badawczych:

1. Prezydent jest w przeważającej mierze aktorem politycznym zależnym od swojej partii, używającym weta (wniosku do TK) głównie w celu uzyskania korzyści politycznych dla tej partii;

2. Prezydent jest w przeważającej mierze aktorem politycznym niezależnym od swojej partii, używającym weta (wniosku do TK) głównie w celu uzyskania korzyści politycznych dla siebie, co niekoniecznie musi zbiegać się z interesem politycznym jego partii;

3. Prezydent jest w przeważającej mierze aktorem politycznym niezależnym od swojej partii, używającym weta (wniosku do TK) głównie w celu obrony wartości konstytucyjnych lub z powodów osobistych i nie kieruje się przy tym ani interesem politycznym własnym, ani swojej partii;

4. Korzystanie z weta ustawodawczego czyni z prezydenta konkurencyjnego mocodawcę (Carey 2007) dla części posłów, co pozwala mu na budowanie własnego zaplecza politycznego, konkurencyjnego wobec lidera partii.

Osoby realizujęce projekt:

Jacek Sokołowski