III edycja Konkursu o Puchar Pytii

7 grudnia 2018 r., podczas seminarium "Wybory samorządowe 2018. Media – Władza – Społeczeństwo", odbywającego się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ogłosiliśmy wyniki III Konkursu o Puchar Pytii za najlepsze sondaże w wyborach samorządowych.

Złoty Puchar Pytii za najlepszy sondaż przed wyborami do sejmików Kapituła przyznała firmie IBRIS, której sondaż z dnia 19.09.2018 r. był najbliższy oficjalnym wynikom wyborów ustalonym w oparciu o dane Państwowej Komisji Wyborczej we wszystkich czterech rozpatrywanych metrykach.

Dodatkowo Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienie specjalne p. Marcinowi Palade, którego prognoza była porównywalna ze zwycięskim sondażem (jego prognoza była najbardziej trafna w metryce miejskiej i metryce euklidesowej, zaś sondaż IBRIS – w metryce Czebyszowa i według kąta Bhattacharyyi).

W kategorii wyborów prezydenckich w dużych miastach Kapituła postanowiła przyznać dwa równorzędne wyróżnienia: dla firmy Millward Brown (której odległości od rzeczywistych wyników, uśrednione po wszystkich siedmiu dużych miastach, były najmniejsze według metryk: miejskiej, euklidesowej i Czebyszowa) oraz dla Instytutu Badań Samorządowych (którego odległości od rzeczywistych wyników, uśrednione po wszystkich siedmiu dużych miastach, były najmniejsze według kąta Bhattacharyyi, a także były najlepsze w największej liczbie rozpatrywanych kategorii).

Protokół Konkursu

Data opublikowania: 08.12.2018
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki