Posiadane zbiory danych

Dane dotyczące projektów ustaw

 • autorstwo - w przypadku projektów rządowych z przypisaniem do ministra lub ministrów reprezentujących Radę Ministrów w pracach nad ustawą
 • afiliacja polityczna autora lub autorów - w przypadku projektów poselskich i rządowych
 • informacje o przebiegu procesu legislacyjnego - daty i przebieg poszczególnych etapów (czytań, prac w komisjach, prac w Senacie, etc.), dowiązania do sprawozdań komisji oraz głosowań
 • identyfikacja projektów wdrażających prawo UE, ustaw dotyczących wyrażenia zgody na ratyfikację umów międzynarodowych oraz nowelizacji
 • wynik procesu ustawodawczego - z dowiązaniem do adresu publikacyjnego oraz systemu ISAP dla projektów uchwalonych, właściwego głosowania w wypadku projektów odrzuconych oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w wypadku projektów uznanych za niekonstytucyjne przez Trybunał w trybie kontroli prewencyjnej

(dostępne dla projektów ustaw od 2001 r.)

Dane dotyczące głosowań sejmowych

 • wyniki głosowania (w tym wyniki indywidualne oraz dane zbiorcze dla poszczególnych klubów)
 • temat głosowania
 • dowiązanie do rozpatrywanej ustawy / poprawki / wniosku

(dostępne dla wszystkich głosowań od 2001 r. oraz niektórych głosowań z III kadencji Sejmu (1997-2001))

Inne dane

 • porządki obrad Sejmu od 2001 r. - z dowiązaniem do projektów ustaw, głosowań oraz stenogramów
 • dane dotyczące poszczególnych posłów - informacje o zmianach przynależności klubowej, aktywności parlamentarnej, pełnionych funkcjach rządowych, etc.
 • dane wyborcze (listy wyborcze i wyniki wyborów)