Poczet pocztowych problemów: Głosowanie korespondencyjne w liczbach

event-date: 28.04.2020
Place: online przez aplikację Zoom
organizer: Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

Najbliższe seminarium Centrum Badań Ilościowych nad Polityką, poświęcono kwestiom aktualnym. Referat pt.: Poczet pocztowych problemów: Głosowanie korespondencyjne w liczbach wygłosił Jarosław Flis.

Czy wybory prezydenckie w maju są wykonalne? Czy będą uczciwe? Czy coś zmieni przesunięcie ich na później? - wokół tych pytań ogniskuje się obecnie polskie życie polityczne. Głosowanie korespondencyjne jest przedmiotem gorącego sporu, gdyż rodzi szereg problemów. Dotyczą one szerokiego zakresu spraw - od etyki, przez politykę, do logistyki. Część jest nieuchronnie związana z taką procedurą, część wynika z zagrożeń niesionych przez epidemię, część zaś z bieżącej sytuacji politycznej. Zrozumieniu wielu z tych problemów pomóc może odniesienie się do konkretnych danych - szczegółów uchwalonych rozwiązań, dotychczasowych polskich doświadczeń wyborczych, jak też do najnowszych doświadczeń bawarskich. Wystąpienie prezentować będzie takie właśnie dane. Będzie to też okazja do uporządkowania listy problemów, w szczególności zaś pokazania zasobów, jakie są niezbędne do ich rozwiązania.

Prezentacja

Nagranie z seminarium

Analiza - opracowanie tekstowe

Published Date: 27.04.2020
Published by: Dariusz Stolicki