Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Naukowa

 • dr hab. Janina Czapska, prof. UJ – Wydział Prawa i Administracji UJ;
 • prof. dr hab. Piotr Faliszewski – Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH;
 • dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ;
 • dr hab. Adam Gendźwiłł, prof. UW – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW;
 • dr hab. Jakub-Gizbert Studnicki – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ - koordynator POB SDigiWorld;
 • prof. dr hab. Jarosław Górniak – Wydział Filozoficzny UJ;
 • prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ - przewodnicząca Komitetu Sterującego POB DigiWorld;
 • dr hab. Jacek Haman – Wydział Filozofii i Socjologii UW;
 • prof. dr Marek Kamiński – School of Social Sciences, University of California Irvine;
 • mgr Teresa Kapcia – Kwestor UJ;
 • dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ;
 • prof. dr hab. Paweł Laidler – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ;
 • prof. dr hab. Jacek Mercik – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu;
 • dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. UJ – Wydział Matematyki i Informatyki UJ - przewodniczący Rady;
 • dr hab. Adrian Tyszkiewicz – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ;
 • prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik – Wydział Matematyki i Informatyki UJ;
 • prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek - Wydział Matematyki i Informatyki UJ;
 • prof. dr hab. Karol Życzkowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.