Współpraca sieciowa

Obok własnej działalności badawczej, Centrum realizuje ideę „współpracy sieciowej", polegającej na tworzeniu niezależnych zespołów badawczych, skupiających ludzi z różnych jednostek naukowych i zainteresowanych współpracą interdyscyplinarną w konkretnych projektach. Zespoły formowane są z inicjatywy Centrum lub z inicjatywy samych badaczy, chcących realizować własny autorski projekt przy wykorzystaniu zaplecza infrastrukturalnego i ludzkiego CBIP.

Ofertę współpracy sieciowej kierujemy zwłaszcza do młodych naukowców, mających ambitne pomysły wymagające dla ich realizacji pracy zespołowej.

Co może uzyskać autor projektu badawczego w ramach współpracy sieciowej?

 • infrastrukturę informatyczną;
 • obsługę informatyczną projektu;
 • dostęp do posiadanych danych, w tym do systemu ISQAL;
 • delegowanie junior researchers do pracy na potrzeby projektu;
 • udział specjalistów z zakresu statystyki;
 • obsługę administracyjną projektu;
 • wsparcie merytoryczne i administracyjne przy tworzeniu wniosku o finansowanie;
 • w szczególnych przypadkach częściowe wsparcie finansowe;
 • pracę w inspirującym, interdyscyplinarnym otoczeniu.

Od czego zależy uzyskanie wsparcia CBIP?

 • przedstawiony projekt jest kompatybilny z priorytetami i obszarami badawczymi Centrum;
 • CBIP zachowa dostęp do danych zgromadzonych w trakcie projektu po jego zakończeniu;
 • standardy kodowania danych spełniać będą wytyczne CBIP;
 • projekt oferować będzie efekt synergii z badaniami realizowanymi w Centrum w ramach badań własnych;
 • preferujemy złożenie wniosku o finansowanie projektu za pośrednictwem CBIP (i co za tym idzie, wykonanie grantu w CBIP jako jednostce realizującej), jednak nie jest to warunek konieczny.

Korzystanie z infrastruktury CBIP może w znaczący sposób obniżyć koszty grantu, co zwiększa szanse na jego uzyskanie. Dla realizacji projektu w ramach współpracy sieciowej nie jest konieczna obecność wszystkich członków zespołu badawczego w Krakowie. CBIP dysponuje dedykowanymi narzędziami do pracy zdalnej, w tym własnym autorskim systemem zarządzania projektami poprzez wirtualną platformę.

Osoby zainteresowane realizacją projektów w ramach współpracy sieciowej prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: cbip@uj.edu.pl  Prosimy o korzystanie z załączonych formularzy.

Formularz 1 – opis projektu

Formularz 2 – zasady współpracy