Przeliczanie głosów na mandaty w systemie d’Hondta

W ramach projektu wypracowana została nowa formuła pozwalająca – z większą dokładnością niż dotychczasowe – szacować liczbę mandatów uzyskanych przez poszczególne partie w wyborach w systemach proporcjonalnych stosujących w zakresie przeliczania głosów na mandaty metodę Jeffersona-d’Hondta (oraz inne metody ilorazowe). Formuła ta m.in. pozwala oszacować i lepiej zrozumieć od dawna znany w naukach politycznych (ale tylko powierzchownie) efekt nagrody integracyjnej oraz związki między liczbą mandatów, liczbą głosów, liczbą partii i liczbą okręgów. Dalsze etapy projektu poświęcone są m.in. lepszemu zrozumieniu mechanizmu teoretycznego, na którym oparty jest wzór, a także wypracowaniu poprawki na odchylenia od założeń.

Osoby realizujące projekt:

Jarosław Flis, Wojciech Słomczyński, Dariusz Stolicki

Publikacje:

J. Flis, W. Słomczyński, D. Stolicki, Pot and Ladle: Seat Allocation and Seat Bias under the Jefferson-D'Hondt Method (arxiv:1805.08291 [physics.soc-ph]).