Interesy narodowe

Celem projektu jest zbadanie, kiedy, w jakim stopniu i z jakim skutkiem posłowie do Parlamentu Europejskiego kierują się w głosowaniu nie stanowiskiem swojej grupy politycznej, ale interesem narodowym. W ramach projektu wypracowaliśmy wskaźnik przesunięcia narodowego, pozwalający mierzyć skalę zjawiska z uwzględnieniem faktu, iż w większości głosowań posłowie głosują po linii frakcyjnej, a nie narodowej, a także identyfikować interesy narodowe poszczególnych krajów wyłącznie na podstawie zachowań parlamentarzystów w głosowaniach rejestrowanych. W dalszych etapach projektu badamy m.in. hipotezy wyjaśniające różnice w skłonności do głosowania narodowego w zależności od kraju, przedmiotu głosowania i uwarunkowań politycznych, skuteczność realizacji interesów narodowych, zachowania posłów reprezentujących partie mniejszości narodowych oraz powiązania między interesami narodowymi różnych krajów.

Osoby realizujace projekt:

Wojciech Słomczyński, Dariusz Stolicki

Publikacje:

W. Słomczyński, D. Stolicki, National Interests in the European Parliament: Roll Call Vote Analysis, Transactions on Computational Collective Intelligence XXIII, Pages 51-67, 2016.