Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

listopad 2017

20171116
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Gminy i JOW-y: pierwsza próba

Data: 16.11.2017
Miejsce: Aula Nowodworskiego, Collegium Nowodworskiego, Kraków, ul. św. Anny 12
Organizator: Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ, Fundacja im. Stefana Batorego, Klub Jagielloński

Konferencja naukowa: Gminy i JOW-y: pierwsza próba

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. Program konferencji obejmował prezentację wyników projektów poświęconych badaniu skutków wprowadzenia JOW-ów w gminach oraz dyskusję panelową z udziałem praktyków.

 

Prezentacja wyników:

  1. Wpływ zmiany systemu wyborczego na samorządową scenę polityczną - Adam Gendźwiłł (UW)
  2. Gerrymandering w wyborach do rad gmin w 2014 r. - Wojciech Słomczyński (UJ), Dariusz Stolicki (UJ)
  3. Personalne efekty instytucjonalnej zmiany - Jarosław Flis (UJ)

 

Dyskusja panelowa, moderacja: Agnieszka Pawłowska (URz)

goście: Marek Sowa (poseł na Sejm RP), Marek Wójcik (poseł na Sejm RP), Bartłomiej Wróblewski (poseł na Sejm RP), Tomasz Żak (burmistrz Andrychowa), Szymon Łytek (wójt gminy Czernichów), Krzysztof Mazur (prezes Klubu Jagiellońskiego), Mikołaj Cześnik (USWPS, członek zarządu Fundacji im. Stefana Batorego)

Panel otwarty, moderacja: Jarosław Flis (UJ)

prelegenci: Maciej Onasz (UŁ), Wojciech Langer (UJ), Dominik Boratyn (URz), Karol Piękoś (URz), Damian Wicherek (URz)

Celem konferencji było podsumowanie wyników badań nad wprowadzeniem od 2014 r. w polskich gminach nowej ordynacji wyborczej - systemu większości względnej w jednomandatowych okręgach wyborczych - jego konsekwencjami dla polityki lokalnej. Była ona adresowana do badaczy problemu (politologów, socjologów, prawników, badaczy z obszaru nauk o zarządzaniu i administracji, a także przedstawicieli nauk ścisłych - matematyków, fizyków czy geografów) oraz praktyków - polityków lokalnych i sejmowych oraz administracji wyborczej.

Konferencja odbyła sie na rok przed wyborami samorządowymi - jest to czas ciągle jeszcze wystarczający, żeby wprowadzić korekty Kodeksu Wyborczego, wynikające z pierwszych doświadczeń. Jednocześnie różne środowiska naukowe, badające efekty zmian, mogą przedstawić już wyniki swoich analiz. Trzy lata działalności rad wybranych według nowych reguł to także źródło doświadczeń, pozwalające przedstawić obserwacje i uogólnienia samych uczestników, w tym także ukierunkować badania tego zagadnienia podejmowane w przyszłości.

Program w wersji pdf