Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zatrudnienie w CBIP

CBIP, jako instytucja utrzymująca się wyłącznie z grantów, nie zatrudnia na stałe „własnych" pracowników naukowych; dostępna jest jednakże możliwość zatrudnienia czasowego w którymś z realizowanych grantów. Ewentualne nabory ogłaszane są na stronie Aktualności.

Osoby pracujące naukowo w projektach CBIP (własnych i sieciowych), zorganizowane są w trójstopniowej hierarchii: senior researchers, researchers i junior researchers. Rolą „seniorów" jest kierowanie projektami naukowymi i organizacja własnych zespołów badawczych. Junior researchers to stażyści wykonujący zadania zlecone. Szczebel pośredni (researchers) stanowią  osoby pełniące samodzielne funkcje w projektach badawczych, jednak nie kierujące nimi (zwykle doktorzy, niekiedy doktoranci). Researchers i Senior researchers mogą zostać zatrudnieni w CBIP czasowo w ramach grantu realizowanego we Współpracy sieciowej lub jako badania własne.

Dla junior researchers, czyli w praktyce dla studentów i doktorantów, podstawową formę nawiązania współpracy z CBIP stanowi nieodpłatny staż. Stażystom nie oferujemy wynagrodzenia, dokładamy jednak starań, aby dla najambitniejszych staż w CBIP stał się przepustką do świata nauki. Służy temu udział w projektach badawczych, stopniowe „usamodzielnianie" najlepszych stażystów i w optymalnym wariancie – otrzymanie czasowego, odpłatnego stanowiska jako researcher w którymś z projektów.

Staże w CBIP

Standardowy staż w CBIP trwa 3 miesiące i wymaga nakładu pracy w wymiarze 5-10 godzin w tygodniu. Podstawowe obowiązki stażysty (junior researcher'a) obejmują:

 • kodowanie danych,
 • research prasowy,
 • tworzenie baz bibliograficznych.

Odbycie stażu jest równoważne z zaliczeniem praktyk studenckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Stażystom oferujemy ponadto możliwość udziału w organizowanym dla nich kursie związanym z zastosowaniem metod ilościowych w badaniach społecznych.

Po zakończeniu stażu standardowego możliwe jest odbycie stażu przedłużonego. Wymaga on zaangażowania się w prace CBIP na okres około roku (nakład pracy i dokładne terminy ustalane są indywidualnie). W tym czasie stażysta otrzymuje zagadnienia do samodzielnego opracowania i w razie wykazania się dobrym poziomem merytorycznym może zostać współautorem publikacji. Juniorzy wyróżniający się podczas stażu przedłużonego uzyskują możliwość wejścia w skład zespołu realizującego grant (i co za tym idzie, możliwość uzyskania wynagrodzenia).

Co daje staż standardowy?

 • możliwość poszerzenia wiedzy;
 • obserwacja interdyscyplinarnych badań politologicznych;
 • poznanie metod organizacji pracy zespołowej;
 • nauka obsługi narzędzi informatycznych i baz danych;
 • udział w kursie dodatkowym;
 • możliwość zaliczenia praktyk.

Co daje staż przedłużony?

 • udział w pracach badawczych;
 • udział w seminarium dla junior researchers;
 • poznanie warsztatu naukowego;
 • możliwość zostania współautorem publikacji;
 • możliwość udziału w projekcie naukowym (z czym wiążą się dodatkowe punkty przy rekrutacji na studia doktoranckie);
 • zdobycie wiedzy w zakresie pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe.

Nabór na staże prowadzony jest nieprzerwanie i jest otwarty dla studentów wszystkich kierunków. Osoby zainteresowane odbyciem stażu proszone są o nadsyłanie krótkiego CV (1 strona), informacji o średniej ze studiów i krótkiego opisu swoich zainteresowań na adres: cbip@uj.edu.pl  W temacie maila prosimy wpisywać STAŻ CBIP.