Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Projekt Flagowy QuantPol

01.02.2023
Decyzją Rektora UJ z września 2022 r. Centrum Badań Ilościowych nad Polityką jest jednym z 16. projektów flagowych Uniwersytetu w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (ID.UJ), Priorytetowego Obszaru Badawczego DigiWorld. Projekty Flagowe (PF) stanowią ambitne przedsięwzięcia realizowane w ramach programu ID.UJ, które w istotny sposób mają wzbogacić ekosystem badawczy UJ. PF mają przy tym stać się „wizytówkami UJ” – przestrzeniami współpracy interdyscyplinarnej i międzynarodowej, które we wzorowy sposób łączą prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie z realizacją innych aspektów misji Uniwersytetu: kształceniem studentów i doktorantów, współpracą z biznesem, działalnością ekspercką i zaangażowaniem społecznym.

Badania skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r.

01.02.2023
W 2014 roku po raz pierwszy wszyscy członkowie rad gmin wybierani byli w jednomandatowych okręgach wyborczych. Granice okręgów wyznaczane były przez same rady, co powodowało niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska gerrymanderingu, tj. manipulowania granicami okręgów wyborczych w taki sposób, aby skumulować poparcie dla oponentów w kilku okręgach, a samemu mieć nieznaczne poparcie w większej ilości okręgów.

Social choice

01.02.2023

Wybory

31.01.2023

publikac-2

31.01.2023