Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybory

Celem projektu jest zbadanie politycznych skutków zastosowania różnych systemów wyborczych. Inaczej jednak niż wcześniejsi badacze, podchodzimy do tego problemu nie z perspektywy empirycznej, ale matematycznej, stosując formalne metody dedukcyjne, ewentualnie techniki aproksymacyjne. Chcemy zbadać m.in. zależność między liczbą głosów a liczbą mandatów; proporcjonalność; wpływ systemu wyborczego na liczbę parti; stabilność różnych systemów wyborczych i ich podatność na paradoksy; wreszcie szacowaną liczbę głosów zmarnowanych.

więcej o

Pierwszym celem projektu jest stworzenie metody, która pozwalałaby przewidywać potencjalne konsekwencje wprowadzenia mieszanego systemu wyborczego, uwzględniając wyjściowy kształt sceny politycznej – główne osie podziałów ideowych i terytorialnych, zastane tożsamości partyjne, etc. W oparciu o tak wypracowaną metodę oszacujemy konsekwencje wprowadzenia ordynacji mieszanej w wyborach do polskiego Sejmu. Drugim celem projektu jest przedstawienie wariantu systemu mieszanego, który najbardziej efektywnie eliminowałby patologie obecnego polskiego systemu wyborczego, a byłby akceptowalny dla istniejących partii.

więcej o

W polskim systemie politycznym jest wiele rodzajów funkcji obsadzanych w wyborach powszechnych, od radnego gminy, poprzez np. posła czy senatora, po prezydenta RP. Jeszcze liczniejsze są te, których obsada zależy od wyborców pośrednio, jak np. ministra, marszałka województwa czy starosty. Jaka jest droga do każdego z tych stanowisk? Jak pełnienie jednej funkcji wpływa na szanse późniejszego sprawowania innych? Udzielnie odpowiedzi na te pytania jest głównym celem projektu.

więcej o

W 2014 roku po raz pierwszy wszyscy członkowie rad gmin wybierani byli w jednomandatowych okręgach wyborczych. Granice okręgów wyznaczane były przez same rady, co powodowało niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska gerrymanderingu, tj. manipulowania granicami okręgów wyborczych w taki sposób, aby skumulować poparcie dla oponentów w kilku okręgach, a samemu mieć nieznaczne poparcie w większej ilości okręgów. W efekcie takich manipulacji, wynik wyborów może być zniekształcony w sposób faworyzujący niektóre ugrupowania. Celem projektu było sprawdzenie, czy zjawisko gerrymanderingu wystąpiło w wyborach samorządowych w 2014 roku.

więcej o

więcej o