Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ordynacja dla Polski

Mieszany system wyborczy stanowi połączenie elementów charakterystycznych dla klasycznych systemów reprezentacji proporcjonalnej oraz systemów większościowych. Przez niektórych takombinacja określana jest mianem „tego co najlepsze z dwóch światów”. Dlatego też na przełomie XX i XXI wieku, w nadziei na usprawnienie systemu politycznego, wiele państw zdecydowało się na zainicjowanie reformy prawa wyborczego, polegającej na wprowadzeniu systemu mieszanego na potrzeby wyborów parlamentarnych. Dyskusja na temat możliwości wprowadzenia systemu mieszanego nie ominęła również Polski.

Mieszany system wyborczy stanowi niezwykle skomplikowaną konstrukcję. Dlatego też należy spodziewać się, iż jej wprowadzenie spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu szeroko rozumianego systemu politycznego. Zmiany te obejmować będą w szczególności zachowania wyborcze elektoratu oraz partii politycznych i kandydatów, a w konsekwencji nie pozostaną obojętne dla ostatecznego wyniku elekcji sejmowych, kształtu systemu partyjnego oraz procesu formowania rządów.

Głównym celem projektu jest stworzenie metody, która pozwalałaby – bazując na doświadczeniach krajów stosujących takie rozwiązania – przewidywać potencjalne konsekwencje wprowadzenia mieszanego systemu wyborczego. Metoda ta uwzględniać będzie nie tylko czynniki mechaniczne, związane z kształtem wprowadzanego systemu, ale też wyjściowy kształt sceny politycznej – główne osie podziałów, zastane tożsamości partyjne i widoczne wcześniej przekształcenia systemu politycznego, a przede wszystkim terytorialny aspekt wyborów – specyficzny dla każdego kraju wzór, który tworzą podziały ideowe i terytorialne.

W oparciu o tak wypracowaną metodę oszacujemy następnie konsekwencje wprowadzenia różnych wariantów ordynacji mieszanej w wyborach do polskiego Sejmu. Pozwoli nam to ocenić, które z proponowanych rozwiąza‌ń byłyby najbardziej zachowawcze, a które wywołałyby znaczące przetasowania systemu partyjnego i wzorców zachowań wyborczych – a także kto byłby potencjalnym beneficjentem takich zmian.

To prowadzi nas naturalnie do drugiego celu naszego projektu, jakim jest przedstawienie wariantu systemu mieszanego, który najbardziej efektywnie eliminowałby patologie obecnego polskiego systemu wyborczego, a równocześnie z tym – dzięki ograniczeniu szerszych konsekwencji dla kształtu systemu partyjnego – byłby do zaakceptowania dla obecnych w parlamencie aktorów politycznych.

Polecamy również
Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej

Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej

Czy nowość przynosi zmiany?

Czy nowość przynosi zmiany?

Problem Izomorfizmu Elekcji

Problem Izomorfizmu Elekcji

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="pl_PL" default-locale="pl_PL"><Title language-id="pl_PL">Ordynacja dla Polski</Title></root>

Ordynacja dla Polski